Ime organizacijeAdresatel/faxe-mailweb prezentacijakontakt osoba
Fondacija lokalne demokratije Sarajevo Radićeva 11, 71 000 Sarajevo 033/237-240, 033/236-899, 033/668-459 adl@bih.net.ba, edita.prsic@fld.ba, anketa@bih.net.ba, tubsasa@bih.net.ba, amer_homarac@yahoo.com www.fld.ba Jasmina Mujezinović, Edita Pršić
Ime organizacije Fondacija lokalne demokratije Sarajevo
Adresa Radićeva 11, 71 000 Sarajevo
tel/fax 033/237-240, 033/236-899, 033/668-459
e-mail adl@bih.net.ba, edita.prsic@fld.ba, anketa@bih.net.ba, tubsasa@bih.net.ba, amer_homarac@yahoo.com
web prezentacija www.fld.ba
kontakt osoba Jasmina Mujezinović, Edita Pršić
Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ Kolodvorska 3, Sarajevo 033/715-840, 033/715-850, 061/863-619 kontakt@media.ba, ines@media.ba www.media.ba Ines Bamburać
Ime organizacije Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“
Adresa Kolodvorska 3, Sarajevo
tel/fax 033/715-840, 033/715-850, 061/863-619
e-mail kontakt@media.ba, ines@media.ba
web prezentacija www.media.ba
kontakt osoba Ines Bamburać
Forum građana Tuzla Hadži Bakirbega Tuzlića 1, Tuzla 035/258-075, 035/258-076, 035/258-079, 061/132-964 forum_tz@bih.net.ba, fgt-urbana@forumtz.com www.forumtz.com Vehid Šehić
Ime organizacije Forum građana Tuzla
Adresa Hadži Bakirbega Tuzlića 1, Tuzla
tel/fax 035/258-075, 035/258-076, 035/258-079, 061/132-964
e-mail forum_tz@bih.net.ba, fgt-urbana@forumtz.com
web prezentacija www.forumtz.com
kontakt osoba Vehid Šehić
Heinrich Böll Stiftung Čekaluša 42, 71000 Sarajevo Tel. : ++387 33 260-450 Fax : ++387 33 260-460 info@ba.boell.org www.ba.boell.org Marion Kraske
Ime organizacije Heinrich Böll Stiftung
Adresa Čekaluša 42, 71000 Sarajevo
tel/fax Tel. : ++387 33 260-450 Fax : ++387 33 260-460
e-mail info@ba.boell.org
web prezentacija www.ba.boell.org
kontakt osoba Marion Kraske
Helsinški odbor Republike Srpske Račanska 31, Bijeljina 055/419-274, 055/210-851 helcomm@teol.net, helcomm@telrad.net www.helsinkirs.org Aleksandra Letić
Ime organizacije Helsinški odbor Republike Srpske
Adresa Račanska 31, Bijeljina
tel/fax 055/419-274, 055/210-851
e-mail helcomm@teol.net, helcomm@telrad.net
web prezentacija www.helsinkirs.org
kontakt osoba Aleksandra Letić
IDC Sarajevo Kupreška 17; Dubrovačka 2, Sarajevo 033/258-770, Fax 258-771 033 720 350 centar@idc.org.ba www.idc.org.ba
Ime organizacije IDC Sarajevo
Adresa Kupreška 17; Dubrovačka 2, Sarajevo
tel/fax 033/258-770, Fax 258-771 033 720 350
e-mail centar@idc.org.ba
web prezentacija www.idc.org.ba
kontakt osoba
Inicijativa Mladih za ljudska prava BiH Mula Mustafe Bašeskije 8/4, Sarajevo Tel/fax: 033/219-047, 061/141-887 (Dinko Sijerčić), 063/445-678 (Nedim Jahić) bhoffice@yihr.org, dinko@yihr.org, nedimjahic.sarajevo@gmail.com, alma@yihr.org www.yihr.org Alma Mašić, Dinko Sijerčić, Nedim Jahić
Ime organizacije Inicijativa Mladih za ljudska prava BiH
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 8/4, Sarajevo
tel/fax Tel/fax: 033/219-047, 061/141-887 (Dinko Sijerčić), 063/445-678 (Nedim Jahić)
e-mail bhoffice@yihr.org, dinko@yihr.org, nedimjahic.sarajevo@gmail.com, alma@yihr.org
web prezentacija www.yihr.org
kontakt osoba Alma Mašić, Dinko Sijerčić, Nedim Jahić
IPAK-Mladost gradi budućnost 1. inžinjerijske brigade bb VIII/1, Tuzla 035 299 027, 061/737-283, Fax 035 299 028 ipak_tuzla@bih.net.ba, lahira@ipak-mgb.ba, omer@ipak-mgb.ba www.ipak-mgb.ba Lahira Sejfija
Ime organizacije IPAK-Mladost gradi budućnost
Adresa 1. inžinjerijske brigade bb VIII/1, Tuzla
tel/fax 035 299 027, 061/737-283, Fax 035 299 028
e-mail ipak_tuzla@bih.net.ba, lahira@ipak-mgb.ba, omer@ipak-mgb.ba
web prezentacija www.ipak-mgb.ba
kontakt osoba Lahira Sejfija
Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava Trebinje Njegoševa bb, Trebinje 059/261-491, 065/203-204 liga@teol.net Nikola Sekulović
Ime organizacije Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava Trebinje
Adresa Njegoševa bb, Trebinje
tel/fax 059/261-491, 065/203-204
e-mail liga@teol.net
web prezentacija
kontakt osoba Nikola Sekulović
Medica Krivače 40, Zenica 032 463 930 sabiha@medicazenica.org, medica1@bih.net.ba www.medicazenica.org Sabiha Husić
Ime organizacije Medica
Adresa Krivače 40, Zenica
tel/fax 032 463 930
e-mail sabiha@medicazenica.org, medica1@bih.net.ba
web prezentacija www.medicazenica.org
kontakt osoba Sabiha Husić
1 2 3 4 5 6 7
Powered by dbBee