Ime organizacijeAdresatel/faxe-mailweb prezentacijakontakt osoba
Međunarodni centar za djecu i omladinu "FORTIS" Suljo Čilić bb, 88 420 Jablanica 063/334-993 061/327-427 (Indira Čilić), 063/334-993 (Alik Lončar) centarfortis@yahoo.com www.centar-fortis.org Indira Čilić, predsjednica; Alik Lončar
Ime organizacije Međunarodni centar za djecu i omladinu "FORTIS"
Adresa Suljo Čilić bb, 88 420 Jablanica
tel/fax 063/334-993 061/327-427 (Indira Čilić), 063/334-993 (Alik Lončar)
e-mail centarfortis@yahoo.com
web prezentacija www.centar-fortis.org
kontakt osoba Indira Čilić, predsjednica; Alik Lončar
Narko-NE Josipa Vancaša 21, Sarajevo 033/215-088, 033/223-285, 061/ 893 000 (Magdalena Schildknecht) narkone@bih.net.ba, aida.brdar@narkone.org www.narkone.org aida.brdar@narkone.org
Ime organizacije Narko-NE
Adresa Josipa Vancaša 21, Sarajevo
tel/fax 033/215-088, 033/223-285, 061/ 893 000 (Magdalena Schildknecht)
e-mail narkone@bih.net.ba, aida.brdar@narkone.org
web prezentacija www.narkone.org
kontakt osoba aida.brdar@narkone.org
Notarska komora Federacije BiH Maršala Tita broj 5/II, Sarajevo O33/222-115, 033/222-116 notarskakom.fbih@bih.net.ba, notar.kapidzicn@bih.net.ba www.nkfbih.ba Nedžada Kapidžić, Sefedin Suljević
Ime organizacije Notarska komora Federacije BiH
Adresa Maršala Tita broj 5/II, Sarajevo
tel/fax O33/222-115, 033/222-116
e-mail notarskakom.fbih@bih.net.ba, notar.kapidzicn@bih.net.ba
web prezentacija www.nkfbih.ba
kontakt osoba Nedžada Kapidžić, Sefedin Suljević
Prava za sve Mula Mustafe Bašeskije 12/II, Sarajevo 033/203-070, Fax 033/200-736 rights_for_all@open.net.ba, dianas@open.net.ba, fedrai@open.net.ba www.rightsforall.ba Fedra Idžaković
Ime organizacije Prava za sve
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 12/II, Sarajevo
tel/fax 033/203-070, Fax 033/200-736
e-mail rights_for_all@open.net.ba, dianas@open.net.ba, fedrai@open.net.ba
web prezentacija www.rightsforall.ba
kontakt osoba Fedra Idžaković
Pravna Klinika Petrićevac, 78 000 Banja Luka 061/892-873, 065/618-842, 061/892-873 (Snježana Radošević), 065/618-842 (Katica Tomić) pravnaklinikabanjaluka@gmail.com, radosevicsnjezana@gmail.com, ktomic@blic.net Katica Tomić, Snježana Radošević
Ime organizacije Pravna Klinika
Adresa Petrićevac, 78 000 Banja Luka
tel/fax 061/892-873, 065/618-842, 061/892-873 (Snježana Radošević), 065/618-842 (Katica Tomić)
e-mail pravnaklinikabanjaluka@gmail.com, radosevicsnjezana@gmail.com, ktomic@blic.net
web prezentacija
kontakt osoba Katica Tomić, Snježana Radošević
Pravni institut u BiH Antuna Branka Šimića 3, Sarajevo 061/237-465, 061/220-749, Fax 033/772-961 pravninstitut@gmail.com, info@lawinstitute.ba www.lawinstitute.ba Muhamed Mujakić, Josip Dolić, LLM, Tatjana Vidović
Ime organizacije Pravni institut u BiH
Adresa Antuna Branka Šimića 3, Sarajevo
tel/fax 061/237-465, 061/220-749, Fax 033/772-961
e-mail pravninstitut@gmail.com, info@lawinstitute.ba
web prezentacija www.lawinstitute.ba
kontakt osoba Muhamed Mujakić, Josip Dolić, LLM, Tatjana Vidović
PRONI Centar za omladinski razvoj Bosne Srebrene 16, Brčko Distrikt BiH 049/217-695, 065/758-591 pronibrc@teol.net, jjasarevic@gmail.com www.pronibrcko.ba Jasmin Jašarević
Ime organizacije PRONI Centar za omladinski razvoj
Adresa Bosne Srebrene 16, Brčko Distrikt BiH
tel/fax 049/217-695, 065/758-591
e-mail pronibrc@teol.net, jjasarevic@gmail.com
web prezentacija www.pronibrcko.ba
kontakt osoba Jasmin Jašarević
Sarajevski otvoreni centar Čobanija 12, 71000 Sarajevo Tel/Fax 033/211-617, 065/057-785 (Saša Gavrić), 065/804/528 (Emina Bošnjak) office@soc.ba, emina@soc.ba www.soc.ba, sasa@soc.ba Saša Gavrić, predsjednica; Emina Bošnjak
Ime organizacije Sarajevski otvoreni centar
Adresa Čobanija 12, 71000 Sarajevo
tel/fax Tel/Fax 033/211-617, 065/057-785 (Saša Gavrić), 065/804/528 (Emina Bošnjak)
e-mail office@soc.ba, emina@soc.ba
web prezentacija www.soc.ba, sasa@soc.ba
kontakt osoba Saša Gavrić, predsjednica; Emina Bošnjak
Savez gluhih i nagluhih Bosne i Hercegovine Zrinski Frankopana 15, 88 000 Mostar Tel/Fax 036 342 136, 063 997 252 SMS samo - Nebojša Vavra), 062 051 262 (Alen Popović) deaf.bih@hotmail.com Alen Popović, Nebojša Vavra, predsjednik
Ime organizacije Savez gluhih i nagluhih Bosne i Hercegovine
Adresa Zrinski Frankopana 15, 88 000 Mostar
tel/fax Tel/Fax 036 342 136, 063 997 252 SMS samo - Nebojša Vavra), 062 051 262 (Alen Popović)
e-mail deaf.bih@hotmail.com
web prezentacija
kontakt osoba Alen Popović, Nebojša Vavra, predsjednik
Savez potrošača BiH Goražde, Ul. Seada Sofovića Sofe br.9 038/236-209, Tel/Fax 038/220-240, 062/538-873 (Murat rašidović), spbpk@bih.net.ba Murat Rašidović, predsjednik
Ime organizacije Savez potrošača BiH
Adresa Goražde, Ul. Seada Sofovića Sofe br.9
tel/fax 038/236-209, Tel/Fax 038/220-240, 062/538-873 (Murat rašidović),
e-mail spbpk@bih.net.ba
web prezentacija
kontakt osoba Murat Rašidović, predsjednik
1 2 3 4 5 6 7
Powered by dbBee